Bilder

Cargobil arbetar med allehanda städuppdrag, såsom maskinell grovstädning av garage, lager och industrilokaler. Specialitet: skurmaskiner, högtryckstvättning, dammbindning, golvbehandling.

STARTSIDA   |    OM FÖRETAGET   |    TJÄNSTER   |    BILDER   |   KONTAKT
Maskinlokalvård
Flyttning
Scen & trossbyggen
Högtryckstvättning
Klicka på bilden ovan för att se fler bilder av maskinlokalvård.
Klicka på bilden ovan för att se fler bilder av flyttning.
Klicka på bilden ovan för att se fler bilder av scen och trossbyggen.